Stillingsutlysning for vikariat

Oslospeiderne er på utkikk etter en vikar i en 40% stilling for vår Kretssekretær.

Oslospeiderne er en av Norges Speiderforbund (NSF) sine kretser og har nesten 1300 medlemmer. Vi har 23 aktive speidergrupper spredt over hele Oslo. Her er et stort mangfold: fra små grupper med noen få medlemmer, til store grupper med over 100 medlemmer.

Oslospeiderne ledes av kretsleder og kretsstyre. Alle er valgt av Kretstinget (Oslospeidernes høyeste organ), og arbeider på frivillig basis. I tillegg har Oslospeiderne en kretssekretær. Stillingen er på 40%. Kretssekretæren har kontor i forbundskontorets lokaler; St. Olavsgate 25. 

 

Om stillingen

Oslospeidernes kretssekretær er kretsstyrets kontaktperson både internt i kretsen og mot publikum generelt. I løpet av daglig drift av kretsen skal kretssekretæren ta selvstendige avgjørelser innenfor retningslinjene fra styret og generalforsamlingen.

Kretssekretærens oppgave er å følge opp grupper og enkeltpersoner, svare på henvendelser på e-post/telefon, følge opp hjemmeside. I tillegg er kretssekretæren med på alle kretsstyremøter. Sekretæren forbereder og følger opp saker, fører referat, tar seg av økonomi/regnskap og andre administrasjonsoppgaver. Kretssekretær er også behjelpelig ved større arrangementer/kretsarrangementer.

Kontortid varierer noe, men er vanligvis mandag 12 - 21 og onsdag 10 - 16. Kretssekretæren har egen telefon og E-post som skal besvares i dette tidsrommet. 

Variasjon i arbeidstid kan forekomme, men stillingsprosenten på 40% skal opprettholdes både månedlig og ukentlig.

Kretsstyret vil gi opplæring eventuelt med bistand fra ressurspersoner. Vi vil være tilgjengelig for møter, eller på telefon under hele stillingsperioden.

Vikariatet blir satt frem til oktober 2017, med mulighet for forlengelse.

Kretssekretæren har kontorplass hos Norges Speiderforbund, men kan ha en del hjemmekontor om ønskelig.

 

Kvalifikasjoner:

 • God muntlig språk og skrivekunnskaper i norsk og engelsk
 • God kjennskap til Microsoft Office
 • Kjennskap til speideren eller annet frivillig arbeid er ønskelig, men ikke en nødvendighet
 • Kan starte snarest, og ha stillingen frem til august
 • Økonomi- og budsjettføring
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Inneha noe datakunnskaper for å oppdatere hjemmesiden og andre sosiale medier
 • Kunne følge opp flere prosjekter, arrangementer og grupper samtidig
 • Kjennskap til TripelTex 

Annet:

 • Du må bo i Oslo eller omegn for denne stillingen
 • Søkeren må være over 18 år

 

Vi kan tilby:

 • Trivelig miljø der du jobber med frivillige, barn og unge, og friluftsliv.
 • Lønn etter statens lønnstrinn 34
 • Jobb i en frivillig organisasjon
 • Hjemmekontor og stedfestet kontor
 • En jobb som skaper muligheter for barn og unge

 

Vi ønsker snarest å besette stillingen og vil kalle aktuelle kandidater inn til intervju fortløpende.

Søknadsfristen er 5. mai.

 

Send CV og søknadsbrev til

kretsleder@oslospeiderne.no og leder@oslospeiderne.no Merket med "Søknad til stillingsutlysning"