Om Oslospeiderne

Oslospeiderne er 1 av 29 kretser, under Norges Speiderforbund.

NSF skriver på sin hjemmeside, www.speiding.no, om kretser: "Norges speiderforbund har til sammen 29 kretser. Grupper i samme område tilhører en krets. Kretsen fungerer som et bindeledd mellom gruppene og forbundet. Kretsen er et serviceorgan for kretsens grupper/enheter og utfører de oppgaver som NSF pålegger den." 

Vi har 22 aktive grupper spredt over hele Oslo. Her er et stort mangfold: fra små grupper med noen få medlemmer, til store grupper med over 100 medlemmer. Du finner kontaktinformasjon til hver enkelt gruppe under bli speider

Oslospeiderne ledes av kretsleder og kretsstyre. Alle er valgt av kretsting (Oslospeidernes høyeste organ), og arbeider på frivillig basis. I tillegg har Oslospeiderne en kretsssekretær. Stillingen er pr. tid (15/9-14) på 40%. Kretssekretæren har kontor i forbundskontorets lokaler; St. Olavsgate 25. 

Oslospeiderne er på facebook og instagram! Følg oss på sosiale medier og få oppdatert informasjon om hva som skjer!